Reglement

 • Deelname aan de optocht alleen mogelijk na inschrijving en na deelname bevestiging door de Optochtcommissie.
 • Deelname aan de optocht geschiedt geheel op eigen risico.
 • CV De Rossumdaerpers en de onder haar verantwoordelijkheid werkende Optochtcommissie kan, als organisator van de carnavalsoptocht, nimmer aansprakelijk gesteld worden voor schade ontstaan voorafgaand, tijdens of aansluitend aan de Rossumdaerperse Carnavals optocht.
 • Voor alle categorie├źn geldt dat minimaal een persoon van de deelnemers de minimale leeftijd van 18 jaar moet hebben bereikt.
 • Ook voor deelnemende kinderen en kindergroepen geldt dat er, in verband met de veiligheid, minimaal een volwassene mee moet lopen.
 • Aanwijzigingen gegeven door leden van de optochtcommissie, verkeersregelaars en politie dienen onmiddelijk en strikt opgevolgd te worden.
 • Het is niet toegestaan om reclame, in welke vorm dan ook, in de voorstelling te verwerken. Hiervoor hebben we de categorie Middenstand.
 • Het is niet toegestaan tijdens de optocht handelingen te verrichten of na te laten waardoor gevaar, schade en/of hinder ontstaan of kan ontstaan. Eventuele veroorzaakte schade en/of andere gemaakte kosten zullen op de deelnemer(s) worden verhaald.
 • Discriminerende, seksistische, maatschappelijke en/of aanstootgevende voorstellingen kunnen door de optochtcommissie worden uitgesloten van deelname.
 • Deelnemers dienen het vallen van gaten in de optocht te voorkomen. Indien een deelnemer of groep een "act" wil uitvoeren dient dit uitsluitend in voorwaartse richting plaats te vinden.
 • Het is niet toegestaan om voorafgaand, tijdens en bij ontbinding van de optocht vuurwerk en/of rookbommen te ontsteken. Ook het op andere wijze veroorzaken van knallen is verboden.
 • Het meevoeren, nuttigen of aannemen van alcoholische dranken is voor allen die deelnemen aan de optocht ten strengste verboden.
 • Het is niet toegestaan om materialen te gooien, uit te delen of te gebruiken die hinderlijk, belastend of vervuilend zijn voor milieu, deelnemers, toeschouwers of omwonenden zoals vloeistoffen, spuitbussen, stro, hooi, zaagsel, versnipperd papier, etc. Schoonmaakkosten voortvloeiend uit het overtreden van deze regel, zullen op de deelnemers worden verhaald!
 • Het strooien van confetti, uitdelen of werpen van reclame-uitingen, snoepgoed of kleine cadeautjes is uitsluitend toegestaan in overleg met en na schriftelijke toestemming van de Optochtcommissie.
 • LET OP! Er is een beperking aangaande het geluidsniveau. Het maximale aantal decibellen uit geluidsinstallaties mag niet hoger komen dan 95 DB met een piek van 105 DB.
 • In voorkomende situaties waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van CV de Rossumdaerpers en/of optochtcommissie namens haar.
 • Mocht tijdens de optocht overtreding op bovenstaande regels plaatsvinden volgt uitsluiting van jurering of zelfs onmiddelijke verwijdering uit de optocht. De beoordeling hiervan berust bij het bestuur van CV de Rossumdaerpers of de leden van de optochtcommissie namens haar.
 • Het in beroep gaan tegen beslissingen genomen door het bestuur van de CV de Rossumdaerpers of de leden van de optochtcommissie namens haar, is niet mogelijk.

Aanvullend Reglement Wagens:

 • Deelnemers met een gemotoriseerd voertuig dan wel een aanhanger of oplegger dat gemotoriseerd wordt getrokken dienen zich in te schrijven in de categorie Praalwagens.
 • Bestuurders van een wagen en/of trekkend voertuig dienen in het bezit te zijn van een geldig rijbewijs.
 • Tenzij anders aangemeld, wordt de bestuurder ook als contactpersoon en verantwoordelijk aanspreekpunt aangemerkt.
 • Een bestuurder mag niet onder invloed verkeren van alcohol of verdovende middelen. Bestuurders van een wagen/voertuig kunnen verplicht worden om mee te werken aan een alcoholtest.
 • Een wagen moet binnen de volgende maatvoering blijven:
  • Maximale hoogte = 5,50 meter
  • Maximale breedte = 3,50 meter
  • Maximale lengte = 10 meter (inclusief trekkend voertuig 15 meter)
  • Maximale vrij hoogte = 30 centimeter (dit i.v.m. verkeersdrempels)
 • Een gemotoriseerde wagen dan wel het trekkende voertuig dienen voorzien te zijn van een sleepoog aan de voorzijde.
 • Een getrokken wagen behoort middens een gezekerde, deugdelijke en geschikte koppeling te zijn verbonden met het trekkende voertuig.
 • Remrichting van trekkend voertuig dient gescheiden te zijn van het getrokken voertuig.
 • Algemene technische staaat van de wagen en/of trekkend voertuig dient voldoende te zijn.
  Denk hierbij aan:
  • Banden, vering/wielophanging en assen
  • Reminrichting en handrem
  • Chassis en carrosserie
  • Eigen opbouw en zekering van bewegende delen

** N.B. maak gebruik van zoveel mogelijk brandwerende of vertragende materialen.
Elektrische installatie en aggregaat:

 • Aggregaten dienen voldoende vast gezet te zijn en op een goed toegankelijke plaats te staan.
 • Indien een aggregaat is ingebouwd dient de ruimte voldoende te zijn geventileerd.
 • Uitlaat gassen dienen van deelnemers en publiek te worden weggevoerd.
 • Bezine/diesel houders dienen voldoende gezekerd te zijn.
 • Installaties dienen op een deugdelijke wijze te zijn aangelegd.
 • Elektrische installaties, t.b.v. bewegende delen, dienen beveiligd te zijn middels een goed bereikbare noodstop voorziening.
 • Op een wagen dient een goed gevulde EHBO trommel/koffer aanwezig te zijn.
 • Twee gevulde, goedgekeurde ABC blussers van ten minste 5 kg p/st moeten op twee verschillende en goed bereikbare plaatsen op de wagen aanwezig te zijn.
 • Indien een wagen en/of trekkend voertuig van een kenteken is voorzien, of normalitair voorzien dient te zijn, behoort dit voertuig aan de wettelijke keuringsbepalingen te voldoen.
 • Is de wagen (normalitair) niet kentekend voerend, dient te worden gezorgd voor een afdoende (WA) verzekering op naam van de bestuurder of verantwoordelijke van het voertuig/wagen.
 • Wagens dienen begeleigd te worden door wagenbegeleiders.
 • Begeleiding dient herkenbaar te zijn (mag wel in de voorstelling worden opgenomen) en ter hoogte van de wielen mee te lopen.
 • Wagens dienen aan een minimaal carnavals niveau te voldoen. Wagens ingericht als of met de uitstraling van skihut of zgn. zuipkeet kunnen uitgesloten worden van deelname.
 • Indien de wagen is ingericht als zijnde dat er zich personen op kunnen bevinden zijn er enkele veiligheidseisen van kracht:
  • Tijdens de optocht is het, met uitzondering van noodgevallen, niet toegestaan om van een rijdend voertuig op of af te stappen.
  • Op en af stappen mag uitsluitend middels een daarvoor geschikte inrichting.
  • Deze inrichting, b.v. vaste trap of entree, mag nooit aan de voorzijde of tussen wagen en trekkend voertuig uitkomen.
  • De ingang/uitgang dient afdoende beveiligd te zijn.
  • Personen op een wagen dienen tegen vallen beschermd te worden d.m.v. een vaste reling.

 

Agenda

14 januari 2024
14:00 uur
Prinsenbal/receptie
(De Wieken)

10 t/m 13 februari 2024
CARNAVAL

Volg ons!

x round   

Snel naar...

Wil je gelijk naar de meest bezochte pagina's van onze vereniging, klik dan snel op een van de volgende mogelijkheden.

Fotos

Kijk hier hoe het feest bij en door ons wordt gevierd.

Programma

Ons programma van carnaval? Die kan je hier vinden.

Facebook

Meer foto's bekijken? Er staan er nog veel meer op onze Facebookpagina.